Khu đô thị thông minh S-City có diện tích 1.035 ha, là khu trung tâm  và hạt nhân phát triển của Tổ hợp Yên Bình.

Có các phân khu chức năng chính: khu công nghiệp công nghệ thông tin, trung tâm dữ liệu, khu đại học công nghệ thông tin, bệnh viện quốc tế, khu thể thao, giải trí, khu truyền thông, trung tâm hành chính và dịch vụ.


S-City được hình thành với các tiêu chí:

·        Kinh tế thông minh

·        Di chuyển thông minh

·        Môi trường thông minh

·        Cộng đồng thông minh

·        Cuộc sống thông minh

·        Quản lý thông minh

S-City sẽ tạo ra sự liên kết chặt chẽ và linh hoạt giữa các phân khu chức năng, lấy công nghệ thông tin và giáo dục là nền tảng của sự phát triển.