Cơ sở hạ tầng hỗ trợ cho Khu Đô thị thông minh không chỉ theo hướng tiết kiệm năng lượng mà còn sử dụng và ứng dụng các công nghệ thông tin vào trong điều hành giao thông, quản lý đô thị, khai thác các dịch vụ công cộng…nhằm xây dựng đô thị thân thiện với môi trường, tiết kiệm và sử dụng tài nguyên một cách có hiệu quả.

S-City có các điều kiện rất thuận lợi để phát triển như: vị trí địa lý thuận lợi cho việc kết nối hạ tầng giao thông và các điều kiện cơ sở hạ tầng khác, hiện trạng sử dụng đất và quỹ đất đảm bảo cho phát triển dự án; điều kiện khí hậu, thủy văn, địa hình phù hợp; quy mô hợp lý; có cơ chế và chính sách ưu đãi đầu tư hấp dẫn; có các cam kết ủng hộ và đầu tư của các cơ quản lý Nhà nước, các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Chạy dọc và xuyên suốt thành phố là những trục cảnh quan đóng vai trò quan trọng cho quá trình phát triển của Tổ hợp Yên Bình.