Ngày 01/6/2023, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 1221/QĐ-UBND về việc cho phép thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở đối với dự án Khu đô thị Yên Bình - giai đoạn 1 (đợt 2) trong đó Quy mô đất đai thực hiện chuyển quyền sử dụng đất (đợt 2) của dự án là 5.471,7 m2 tương ứng với 41 lô đất ở liền kề (ký hiệu DO).